ห้องสมุดคติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
ติดต่อ ที่อยู่ เวลาทำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2940-7242
อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 
 จันทร์ - ศุกร์
อีเมล : liboae@oae.go.th  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  08.30 - 16.30 น.
https://www.facebook.com/liboae  กรุงเทพฯ 10900  ปิดทำการเสาร์ - อาทิตย์ 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari