สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8 พ.ย.58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 2 - 8 พ.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

2 - 8 พฤศจิกายน 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มีผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคใต้มีฝนตก และนโยบายภาครัฐที่ออก  เพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบ โดยมีมาตรการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อราคายางในระยะต่อไป

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.82 บาท ลดลงจาก 40.31 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.49 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.70 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.32 บาท ลดลงจาก 39.81 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.49 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.74 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.82 บาท ลดลงจาก 39.31 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.49 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.79 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.56 บาท ลดลงจาก 20.47 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.91 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.45 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.16 บาท ลดลงจาก 17.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.66 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.70
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.10 บาท ลดลงจาก 35.90 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.80 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.23 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.17 บาท ลดลงจาก 46.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.38 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.96

     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.02 บาท ลดลงจาก 45.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.38 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.04 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.44 บาท ลดลงจาก 31.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.67 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.15

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.92 บาท ลดลงจาก 46.30 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.38 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.98
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.77 บาท ลดลงจาก 45.15 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.38 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.06
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.19 บาท ลดลงจาก 30.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.67 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.17

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคมตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว ทิศทางแนวโน้มลดลง เนื่องจาก นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สต๊อคยางจีนที่ระดับสูงสุดในปีนี้ที่ 227,249 ตัน (30 ตุลาคม 2558) บ่งชี้ว่าการใช้ยางยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่งผลเชิงลบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 124.90 เซนต์สหรัฐฯ (44.09 บาท) ลดลงจาก 126.86 เซนต์สหรัฐฯ (44.79 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.96 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 1.55
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 136.80 เยน (39.68 บาท) ลดลงจาก 153.12 เยน (44.49 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 16.32 เยน หรือลดลงร้อยละ 10.66

ข่าวสัปดาห์ 2-8 พ.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.61 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.30 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 62.37 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.95 บาท) ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.39 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.35 บาท

2 - 8 พ.ย. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 66.32 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 66.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.11 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.48 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.53 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 68.51 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.18 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 67.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.96
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดานี้สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.55 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 33.66 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 41.23 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 9.50 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ เริ่มทยอยเปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเริ่มมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 280 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 279 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 293 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 282 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 264 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 301บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 340 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 341 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 335 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 360 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 320 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 332 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
      ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 105.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 105.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.72 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.23 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.10 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.26 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 2 - 8 พ.ย. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ในเดือนนี้คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากพยากรณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศบราซิลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของผลผลิตของประเทศอินเดียและยูเครน แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเล็กน้อยแต่ทดแทนกันได้ด้วยผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลเดือนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกที่ลดลงของประเทศสหรัฐอเมริกาและยูเครน สต็อกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มากขึ้นและสต็อกที่คงเหลือจากปีที่แล้ว ราคาฟาร์มเฉลี่ยตามฤดูกาลไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 879.33 เซนต์ (11.53 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 885.87.40 เซนต์ (11.63 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.74
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 301.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.77 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 302.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.79 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.17
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 28.17 เซนต์ (22.16 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 27.93 เซนต์ (21.98 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.86

ข่าวสัปดาห์ 2-8 พ.ย. 2558
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.38 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.93 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 2-8 พ.ย. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.18 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.14 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.50 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,001.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.36 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,160.50 ดอลลาร์สหรัฐ (40.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 13.71 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 5.59 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 2 - 8 พ.ย. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.40 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.08 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.48 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.49 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 247.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,721 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 247.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,726 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 5.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 378.76 เซนต์ (5,325 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 380.00 เซนต์ (5,341 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 16.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี