สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 23-29 พ.ย.2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 23 - 29 พ.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

23-29 พฤศจิกายน 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

     ราคายางเปลี่ยนแปลงในกรอบจำกัด โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ค่าเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า และนโยบาย/มาตรการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นของภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยลบจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมนี้ ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลง การก่อการร้ายในยุโรป รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.15 บาท ลดลงจาก 38.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.65 บาท ลดลงจาก 37.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.15 บาท ลดลงจาก 37.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.08
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.10 บาท ลดลงจาก 20.24 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.14 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.69 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.53 บาท ลดลงจาก 17.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.17
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.13 บาท ลดลงจาก 34.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.64 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.17
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.45 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.98 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.30 บาท ลดลงจาก 30.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.37 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.21

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.35 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.09 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.05 บาท ลดลงจาก 30.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.37 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.22

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และมีสต๊อคยางที่มีอยู่ระดับสูง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายในเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งการก่อการร้ายในยุโรป ส่งผลเชิงลบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 122.05 เซนต์สหรัฐฯ (40.29 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 121.66 เซนต์สหรัฐฯ (43.39 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.39 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 152.87 เยน (43.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 133.64 เยน (38.49 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 19.23 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.39

ข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ย. 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.72 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.88 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 61.61 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.09 บาท) ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.18 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.16 บาท

23 - 29 พ.ย. 2558
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงาราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 66.04 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.26 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.52 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.01 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.55 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.06 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.24 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.47 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.14 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 33.42 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 40.85 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคสอดรับและใกล้เคียงกับผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 302 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 280 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 265 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 301บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 339 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 338 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 334 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 320 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 332 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 105.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 105.84 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.23 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.46 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.04 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.34 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.13 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.54 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ย. 2558
 
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 20.29 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.43
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 23-29 พ.ย. 2558

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.18 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
    ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
    ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
    ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
    ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 955.40 ดอลลาร์สหรัฐ (33.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 951.00 ดอลลาร์สหรัฐ (33.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.47 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท 
    ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 23 - 29 พ.ย. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.36 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.30 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.82 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.53
      ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.78 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.37 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.41 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.48
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 250.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,897 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 253.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,030 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.95 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 133.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 365.15 เซนต์ (5,163 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 361.20 เซนต์ (5,134 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.09 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 29.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี