สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 7-13 ธันวาคม 2558

7 - 13 ธันวาคม 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความต้องการซื้อ หลังจากที่ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลของนักลงทุนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.26 บาท เพิ่มขึ้นจาก 19.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.55 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.79 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.74 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.58 บาท ลดลงจาก 30.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.33 บาท ลดลงจาก 30.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า สตอคยางจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮอยูที่ระดับลดลง จึงมีการซื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายในเดือนธันวาคมนี้ และแนวโน้มราคาน้ำมันมีทิศทางลดลง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 129.27 เซนต์สหรัฐฯ (46.09 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 126.50 เซนต์สหรัฐฯ (45.01 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2.77 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 164.23 เยน (47.30 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 162.30 เยน (46.67 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.93 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19

ข่าวรายสัปดาห์ 7 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 58

ถั่วเหลือง
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     คณะกรรมการการค้า (CBOT) แจ้งว่าราคาซื้อขายล่วงหน้าของถั่วเหลืองลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมา (11 ธ.ค. 2558) โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา รายงานว่าราคาเฉลี่ยของถั่วเหลืองจะลดลงอีกในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2560 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำไปจนถึง 10 ปีข้างหน้า และคาดว่า ในปี 2559 สต็อก
     ถั่วเหลืองของโลกจะมีปริมาณ 412 ล้านบุชเชล เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีปริมาณ 465 ล้านบุชเชล และในปี 2563 คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะอยู่ระหว่าง 8.65 - 9.10 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ตามที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ไว้ในระยะยาว
ที่มา : http://news.xinhuanet.com

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 878.47 เซนต์ (11.64 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 881.00 เซนต์ (11.65 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.29
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 278.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.03 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 285.53  ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.28 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.60
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.02 เซนต์ (24.66 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 29.72 เซนต์ (23.57 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.37

 

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
7 - 13 ธ.ค. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเริ่มมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะ ทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 64.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.26 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.09 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 61.96 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.80 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.24 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเอื้ออำนวยให้ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.36 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.49 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 35.39 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 39.72 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบเหงา ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 274 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 278 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.44 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 294 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 267 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 279 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 337 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 339 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 337 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 326 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 333 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.32 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 106.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.65 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.57บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.96 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.75 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.29 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 7 - 13 ธ.ค. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 7 - 13 ธ.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.37 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.41 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.95 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.48 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.56 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.94 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.05 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.21 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.95 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 245.67 ดอลลาร์สหรัฐ (8,750 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 247.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,802 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 52.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 376.12 เซนต์ (5,335 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 369.00 เซนต์ (5,229 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.93 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 106.00 บาท