ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ...ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 24 - 25 % จังหวัดสระบุรี 6,700 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี 7,200 บาท จังหวัดปทุมธานี 7,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น > 25 % จังหวัดสุพรรณบุรี 6,933 บาท จังหวัดปทุมธานี 6,600 บาท จังหวัดชัยนาท 6,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ความชื้น 24-25% จังหวัดชัยนาท 9,633 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี 9,450 บาท ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ความชื้น >25% จังหวัดสุพรรณบุรี 9,000 บาท จังหวัดปทุมธานี 8,900 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 30 % จังหวัดลพบุรี 7.6 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี 7.5 บาท อ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี 650 บาท จังหวัดชัยนาท 586.67 บาท จังหวัดสุพรรรบุรี 550 บาท ถั่วเขียวผิวมันเบอร์คละ จังหวัดชัยนาท 22 บาท หัวมันสำปะหลังสดคละ จังหวัดลพบุรี 2.11 บาท จังหวัดชัยนาท 1.97 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี 2.05 บาท หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 % (นอกโครงการ) จังหวัดชัยนาท 2.2 บาท จังหวัดลพบุรี 2.32 บาท ผลปาล์2น้ำมันทั้งทะลาย นน.7-10 กก. จังหวัดสระบุรี 3.2 บาท จังหวัดปทุมธานี 2.85 บาท มะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือกขนาดใหญ่ จังหวัดลพบุรี 1,500 บาท จังหวัดชัยนาท 1,200 บาท จังหวัดนนท์บุรี 1,500 บาท จังหวัดปทุมธานี 1,000 บาท มะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือกขนาดกลาง จังหวัดลพบุรี 1,000 บาท จังหวัดนนท์บุรี 1,200 บาท มะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือกขนาดเล็ก จังหวัดนนท์บุรี 1,000 บาท มะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือกคละ จังหวัดสระบุรี 1,150 บาท จังหวัดลพบุรี 850 บาท จังหวัดสุพรรณบุรี 766.67 บาท กทม.1,000 บาท จังหวัดปทุมธานี 833.33 บาท
                                                                    
            
   
   
  
   

 
  
 

 

 
      

 
        
   
  


 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari