แอปพลิเคชั่น โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
   

ฟาร์ม D แอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเอง


 
OAE Reduce Cost เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  OAE Oic แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลให้เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย
  OAE Ag-Info แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตร และการตัดสินใจ 

การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในและภายนอก สศท.10บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari