นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8

แหล่งรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร
OAE Application

ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน


กระดานเศรษฐี เพื่อคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
 
 
Link intranet

ระบบฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร


 
ระบบฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิส์
ลงทะเบียนใช้งาน Wifi


 
ลงทะเบียนใช้งาน Wifi oae ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
แบบสำรวจ ความพึงพอใจ ขั้นตอนและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 

                            การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

               ดูทั้งหมด

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari