ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564
จังหวัด ปี 2564
 เลย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
 หนองบัวลำภู ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุดรธานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองคาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สกลนคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 นครพนม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 บึงกาฬ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                              
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดเลย     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดอุดรธานี
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดสกลนคร     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดหนองคาย
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดนครพนม     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดบึงกาฬ
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู  

 
          
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564
laugh อุดรธานี laugh เลย laugh หนองบัวลำภู laugh หนองคาย laugh สกลนคร laugh นครพนม laugh บึงกาฬ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari