ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565
จังหวัด ปี 2565
 เลย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
 หนองบัวลำภู ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุดรธานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองคาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สกลนคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 นครพนม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 บึงกาฬ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                              
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดเลย     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดอุดรธานี
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดสกลนคร     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดหนองคาย
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดนครพนม     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดบึงกาฬ
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู  

 
          
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  ไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565
laugh อุดรธานี laugh เลย laugh หนองบัวลำภู laugh หนองคาย laugh สกลนคร laugh นครพนม laugh บึงกาฬ
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari