สศท.4 ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน โดยโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพ และ 3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 44 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้บริการประชาชนได้แวะพักผ่อน พักรถ มีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari