ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปี 2563 (รายสัปดาห์/รายเดือน)
จังหวัด เดือน
 เลย  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองบัวลำภู  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุดรธานี  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองคาย  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สกลนคร  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 นครพนม  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 บึงกาฬ  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา (รายเดือน/รายปี) ย้อนหลัง 6 ปี
จังหวัด ปี
 เลย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 หนองบัวลำภู 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 อุดรธานี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 หนองคาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 สกลนคร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 นครพนม 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
 บึงกาฬ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari